Започване на инициатива

Преди да дадете старт на вашата инициатива и да започнете да събирате изявления за подкрепа, трябва да поискате Портала на МГИ да регистрира предложената от вас инициатива на този сайт.

След изпращането на вашата заявка екипът на МГИ ще провери дали предлаганата от вас инициатива отговаря на условията за регистрация и ще ви отговори в рамките на 10 дни.

 

Преди да отворите формуляра за регистрация

Проверете:

  • процедурите и условията;
  • дали предложената от вас инициатива се отнася до въпрос, по който институцията, която ще адресирате има правомощия да предприема действия;
  • дали вашият младежки граждански комитет се състои от поне седем души, които са пълнолетни;
  • дали сте определили представител и негов заместник и сте наясно с тяхната роля;
  • дали разполагате с цялата необходима информация за попълване на формуляра за регистрация (снимки, предмет на инициативата, допълнителна информация, друго);
  • ако имате въпроси, моля, свържете се с нас чрез контактната ни форма.

Важно:‎ имайте предвид, че 2-месечният период на събиране на изявления ще започне да тече автоматично от момента, в който регистрацията на предложената от вас младежка инициатива бъде потвърдена от Портала на МГИ (максимум 2 месеца от подаването на вашата заявка). Затова ви съветваме да приключите подготовката си, преди да изпратите заявката за регистрация.

Съветваме ви също така да обмислите и използването на алтернативни начини за достъп до местната институция или влияние върху нея, които може да са по-подходящи за вашето искане (напр. среща с лицата, вземащи решения в приемно време и т.н.).

Моля, имайте предвид, че като организатори на младежка гражданска инициатива ще носите отговорност и ще подлежите на санкции за всяко нарушаване на правилата относно нейното иницииране, особено за декларации с невярно съдържание или използване на данни с цел измама.

Проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“

Съдържанието на тази публикация отразява единствено вижданията на автора и не може да бъде приемана като позиция на НА и ЕС

Влезте с вашите данни

или    

Забравени детайли?