Как да подкрепим инициатива?

За да можете да подкрепите младежка гражданска инициатива трябва да сте български гражданин и да имате право да гласувате (т.е. навършени 18 години).

За целта трябва да попълните формуляр за изявление за подкрепа, предоставен от организаторите на инициативата, онлайн (от активните отворени МГИ в портала).

Преди да подкрепите дадена МГИ, проверете дали формулярът включва цялата необходима информация относно инициативата (наслова, описанието, целите и пр.), както и регистрационния номер на тази инициатива в Портала.

* Не е задължително младежите да имат право или да са регистрирани да гласуват, достатъчно е да са навършили необходимата възраст.

 

Изисквани данни

Данните, които трябва да предоставите във вашия формуляр за изявление за подкрепа са: три имена, дата на раждане, адрес, гражданство, e-mail, телефон за връзка.

Имате право да подкрепите дадена инициатива само веднъж. Не се изисква да поставяте електронен подпис, когато изпращате вашето онлайн изявление за подкрепа.

Важно: можете да подкрепите инициатива единствено на този уебсайт. За повече информация как да подкрепите дадена инициатива, моля, свържете се с нейните организатори или отидете на уебсайта ѝ.

 

Какво се случва след това?

След като организаторите на гражданската инициатива съберат изисквания брой изявления за подкрепа (общо поне 30% от младежите в общността – квартал / район / град / село), те ще бъдат предоставени на компетентната институция, която е адресирана във връзка с предмета на МГИ.

Проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“

Съдържанието на тази публикация отразява единствено вижданията на автора и не може да бъде приемана като позиция на НА и ЕС

Влезте с вашите данни

или    

Забравени детайли?