Често задавани въпроси

Общи въпроси и отговори за Младежката гражданска инициатива

  1. Каква е разликата между Младежката гражданска инициатива и петиция?

Правото на петиция до различни институции, което вече съществуваше съгласно предишните Договори за ЕС и национално законодателство, значително се различава от младежката гражданска инициатива.

  • Петиции могат да бъдат изпращани от граждани на ЕС, както и от физически лица, постоянно пребиваващи в държава членка, или от юридически лица, чието седалище е в държава членка, самостоятелно или съвместно с други граждани или лица.
  • Петициите трябва да се отнасят до въпроси, които попадат в сферата на дейност на Съюза и пряко засягат подписалите ги (например жалба).
  • При петициите няма официални изисквания за минимален брой подписи или подкрепа от определен брой младежи.
  • Младежката гражданска инициатива, от друга страна, позволява на младежите да призоват директно власт-имащите да представят нови предложения за решения на значими за местната общност проблеми.

 

  1. Възможно ли е да се представи инициатива, която противоречи на друга текуща инициатива? Може ли една и съща инициатива да бъде представена няколко пъти?

ДА – в правилата няма ограничения за което и да е от посочените.

 

  1. Могат ли организаторите да оттеглят вече предложена гражданска инициатива?

ДА – по всяко време преди от Портала на МГИ да изпратят изявленията за подкрепа до компетентните институции, които МГИ адресира.

Оттеглянето е необратимо. Оттеглена младежка гражданска инициатива не може да бъде възобновена и всички събрани изявления за подкрепа се считат за нищожни и недействителни.

Оттеглените инициативи – когато са отбелязани като такива – ще могат да се разглеждат на този сайт в раздела Неуспешни инициативи.

Проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“

Съдържанието на тази публикация отразява единствено вижданията на автора и не може да бъде приемана като позиция на НА и ЕС

Влезте с вашите данни

или    

Забравени детайли?