Неуспешни инициативи

В този списък са включени инициативите, оттеглени от организаторите ,както и тези, които не са събрали достатъчен брой изявления за подкрепа в рамките на 2-месечният срок.

Тук се публикуват и инициативите, които не отговарят на условията за регистрация и отрицателните отговори, дадени от Портала на МГИ на съответните младежки комитети.

Неуспешни инициативи

Наслов Дата на регистрация Регистрационен номер
Тестова инициатива 22/01/2016 7417

* Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Портала на МГИ, НА и/или Европейската комисия. Портала на МГИ, НА и/или Комисията не носят отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.

Проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“

Съдържанието на тази публикация отразява единствено вижданията на автора и не може да бъде приемана като позиция на НА и ЕС

Влезте с вашите данни

или    

Забравени детайли?