Публикации

Ролята на Национален младежки форум за популяризирането на структурния диалог в България+

Ролята на Национален младежки форум за популяризирането на структурния диалог в България

Европейската година за развитие: мнението на гражданите на ЕС относно развитието, сътрудничеството и помощта Проучване на „Евробарометър“+

Европейската година за развитие: мнението на гражданите на ЕС относно развитието, сътрудничеството и помощта Проучване на „Евробарометър“

Проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“

Съдържанието на тази публикация отразява единствено вижданията на автора и не може да бъде приемана като позиция на НА и ЕС

Влезте с вашите данни

или    

Забравени детайли?