Успешни инициативи

В този списък са включени инициативите, които успешно са събрали необходимия брой изявления за подкрепа.

 


* Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Портала на МГИ, НА и/или Европейската комисия. Портала на МГИ, НА и/или Комисията не носят отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.

Проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“

Съдържанието на тази публикация отразява единствено вижданията на автора и не може да бъде приемана като позиция на НА и ЕС

Влезте с вашите данни

или    

Забравени детайли?