Варна – Европейска младежка столица 2017 г.

2. Варна - ЕМСВарна е Европейската младежка столица за 2017 г. В рамките на тазгодишното домакинство на града като европейска младежка столица ще бъдат проведени над 300 културни, спортни и образователни събития. Те ще са насочени към:

  • Насърчаване на младежкото участие чрез социални иновации
  • Трансформиране на Варна в една от най-силните младежки точки в Европа с ключов фокус върху Черноморския регион
  • Изграждане на цялостно взаимоотношение на доверие сред хората и организациите, включени в инициативата
  • Създаване на мост и взаимодействие между младежките политики на европейско ниво и младежките инициативи на терен
  • Превръщане на социалната иновация в ценност като инструмент за младежко финансиране, набиране на средства и мобилизиране на ресурси
  • Укрепване на ролята на младежите в изграждането на варненското, българското и европейското бъдеще

Повече информация за актуалните събития, може да откриете на официалния сайт: https://varna2017.bg/bg

Проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“

Съдържанието на тази публикация отразява единствено вижданията на автора и не може да бъде приемана като позиция на НА и ЕС

Влезте с вашите данни

или    

Забравени детайли?