Европейска седмица на младежта – май 2017 г.

През 2017 г. Европейската комисия организира Европейската седмица на младежта /ЕСМ/. В България ЕСМ се реализира от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в периода 1 -7 май 2017 г.

От 2003 г. насам, ЕСМ дава възможност на младите хора да бъдат включени в европейската политика, като споделят тяхното мнение и научат повече за европейските програми. Като част от 30-годишнината на Програма „Еразъм+“, това издание на младежката седмица ще се фокусира върху разясняване на възможностите, които „Еразъм+“ предоставя, и новата инициатива не ЕС – Европейски корпус за солидарност.

ЕСМ ангажира хиляди млади хора чрез участие в активности, събития и дискусии по въпроси, които са важни за тях. Изданието на младежката седмица 2015 г. обхванаха над 1 124 събития, включвайки 137 000 участници.

По време на ЕСМ ще се състои конференция в Брюксел, която ще се фокусира върху бъдещето на Стратегията на ЕС за младежта и нейните приоритети. В дискусията ще участват широк кръг от заинтересовани лица – експерти, младежи, младежки работници, институции, младежки организации.

За повече информация за предстоящите събития, може да следите страницата на ЦРЧР: http://www.hrdc.bg/ и страницата във фейсбук: https://www.facebook.com/euyouthweekbulgaria2017/

Проект 2015-1-BG01-KA347-013610 „Младежка гражданска инициатива“

Тази публикация е създадена с помощта на Европейския съюз чрез Програма „Еразъм+“

Съдържанието на тази публикация отразява единствено вижданията на автора и не може да бъде приемана като позиция на НА и ЕС

Влезте с вашите данни

или    

Забравени детайли?